top of page
Frontview.jpg
Anchor 1

Om Comfort Gruppen SA

Kommune-Norge står overfor flere komplekse utfordringer som kan vokse seg for store til å løses.  Samtidig mangler flere kommuner allerede folk og penger nok for en adekvat tjenesteproduksjon

Det handler om flere eldre, færre yrkesaktive- og en bemanningskrise, i tillegg til økte økonomiske, sosiale og geografiske forskjeller mellom  oss.

Distriktskommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 er de mest sårbare, her forsterkes ressursmangelen av fraflytting- og et altfor tynt tilbud av varierte og tilgjengelige boliger.  Her er det tid for handling!

Et  markedsstyrt boligmarked fortsetter å øke forskjellene mellom oss- og gjør det umulig å fordele de fire velferdspilarene (bolig, arbeid, helse og utdanning) jevnt utover landet vårt.

Derfor har Comfort Gruppen SA, landets eneste bærekraftkooperativ, utviklet en forretnings- og boligmodell, kalt ComfortParkTM, som i stedet styres av behov- ikke av markedet! 

 

Boligmodellen har, ifølge FN, den mest bærekraftige forretningsmodellen, den kooperative.

En behovsdrevet ComfortParkTM vil derfor være forskjellsdempende og distriktsvennlig, og bidra til en by- og stedsutvikling som utløser ressurser og boligsosiale gevinster i lokalsamfunnet.

 

Slik øker man bosteds- og næringsattraktiviteten til kommuner i distriktene, les mer om vår pilot, Sauda ComfortPark, ved å trykke her 

Hva er en ComfortPark?

Comfortgruppen-02.png

En ComfortPark er kort fortalt et boligkompleks- med en rekke tiltrekkende fellesfunksjoner, hvor alle som bor der er medeiere, ikke selveiere!

Antall boliger- og omfanget av fellesfunksjonene er både skalerbart og tilpasset  kommunens behov.

 

En ComfortPark er beboereid- og styrt, og tjener ikke eksterne økonomiske interesser. En fordel for beboerne, men også resten av lokalsamfunnet. 

 

De attraktive fasilitetene- og fellesfunksjonene i en ComfortPark inviterer til sosiale fellesskap, men går ikke på bekostning av beboernes behov for privatliv. 

 

Slik tiltrekker man seg beboere på tvers av alder, yrke, inntekt, sosial bakgrunn- og funksjonsevne. 

Sistnevnte fordi en ComfortPark vil ha et kommunalt tilpasset antall ComfortBoligTM, boliger med Integrert Omsorgsstandard (IO)

ComfortBoligTM er stilfulle boligenheter helt uten institusjonspreg- fordi løsninger for velferds- og helseteknologi er skjult i vegger og himling. 

 

Dette gir en beredskap for de ressurskrevende fasene, hvor det nå blir mer trygt å bo hjemme lenge, omgitt av gode naboer- eller en livspartner. 

I en ComfortPark nyter beboerne godt av profittfrie og forutsigbare bokostnader. En betaler sin andel av kooperativets finansielle forpliktelser overfor Husbanken, og kostnader for en profesjonell drift- og forvaltning av ComfortParken.


Les mer om de økonomiske fordelene ved å bo i en ComfortPark her

Grafikk-nettside-v2-15.png

Hvem passer en ComfortPark for?

De fleste vil kunne finne noe de tiltrekkes av ved det å bli medeier/beboer i en ComfortPark, men ikke alle... Det praktiske, sosiale og bekymringsløse aspektet ved en slik boform- og de åpenbare økonomiske fordelene ved å være medeier, kontra selveier, tror vi stadig flere vil tiltrekkes av i fremtiden. 

Å være boligeier gir oss trygghet og forutsigbarhet, uavhengig om boligen din eies alene- eller i lag med andre i en ComfortPark.

 

Så hvis man klarer slå seg til ro med at en bolig først og fremst skal være et hjem, og ikke et investerings-produkt, så vil de økonomiske og sosiale gevinstene ved det å være medeier sannsynligvis tiltrekke seg de aller fleste av dem som ikke trenger alle fasilitetene- og kvadratmeterne helt for oss selv!

Grafikk-nettside.png
Grafikk-nettside-v2-16.png

Hvor er vi nå?

Utviklingen av en forskjellsdempende boligmodell som er tilpasset rådende forhold i distriktene, startet helt tilbake i september 2015, samme måned FN presenterte sine 17 bærekraftsmål.

 

Da begynte også arbeidet med å utforme de helse-fremmende fellesfunksjonene som knytter alt i en ComfortPark sammen, og tilpasningen til en organisasjonsmodell som preges av menneske-tenkning, og ikke bare markedstenkning, nemlig den kooperative.

Vår boligmodell er nå klar til bruk for økt bosteds- og næringsattraktivitet i distriktskommuner som ikke ønsker påta seg økonomisk eller juridisk risiko knyttet til oppføring av en sentralt plassert ComfortPark- akkurat der hvor kommunen selv mener folk bør ferdes- og sentrale tjenester tilbys!

I lag med Norconsult AS, Lèva Urban Design AS og en rekke større norske leverandører og entreprenører, vil flere fremtidsrettede kommuner nå samles i et nettverk som vil kommer til å følge prosessene tilknyttet Sauda ComfortPark.

Kontakt

Kontakt

John Reidar Johansen er daglig leder- og en av stiftere av bærekraftkooperativet Comfort Gruppen SA.

Han har bakgrunn fra SkandiaBanken Private Banking AB som seniorrådgiver og styremedlem, men har også jobbet med statlig initierte boligkonsepter knyttet til tidlig adresserte demografiske utfordringer i Frankrike.  

John Reidar Johansen leder Sauda ComfortPark sin ressurs-gruppe i Ryfylke, og ser frem til å presentere de ressurs-utløsende effektene en ComfortPark bidrar med i en distrikts-kommunes fremtidige stedsutvikling.  
 

John reidar.png

John Reidar Johansen

M: 98 23 24 30

E: johansen@comfortgruppen.no

Samarbeidspartnere

Comfort Gruppen SA sin ressursgruppe i Sauda er sammensatt av representanter fra kommunal ledelse- og administrasjon, i lag med representanter for lokalt organisasjons- og næringsliv. 

Gruppen er involvert i prosesser som et nettverk av distriktskommuner med likt utfordringsbilde nå inviteres inn til.

Comfort Gruppen SA har et tett samarbeid med Norconsult AS, Léva Urban Design AS og Sauda kommune, og har mottatt støtte av Ryfylkefondet, en kraftbank med hovedmål å styrke bosetting og næringsutvikling i Ryfylkeregionen. 
 

levalogo.png

LÉVA Urban Design

norconsult.webp

Norconsult

ryfylke_ligg_cmyk.png

Prosjektet er støttet av Ryfylkefondet

Ryfylkefondet

bottom of page