top of page

Sauda ComfortPark 

Sauda kommune har en offensiv tilnærming til de flokene et vedvarende lavt folketall, ledige jobber- og en økende andel eldre innbyggere fører med seg.

Som andre distriktskommuner har de et begrenset arbeids- og tjenestemarked, men en unik tilgang på flott natur og andre kvaliteter som gjør lokalsamfunn vekstkraftige. 

 

Comfort Gruppen SA's planer for Sauda ComfortPark, gjør en attraktiv og tiltrekkende transformasjon av boligtilbudet i kommunen mulig.  

 

Det muliggjør flytting fra en uegnet bolig- til en mer trygg og tilgjengelig bolig i sentrum for mange flere. 

Slik kan utlevde eneboliger bli fristilt- og revitalisert for tilflyttende arbeidskraft- eller for saudabuer med et større plassbehov enn de som nå flytter videre.  

I tillegg de ulike livsfasene man går gjennom, eller et arbeidsliv som stadig preges mer av prosjektengasjement, vil en ComfortPark også dekke lokalsamfunnets behov for boliger av mer midlertidig karakter.  

 

Med støtte fra Ryfylkefondet, er forprosjektet i Sauda etablert, og en ressursgruppe jobber for at de videre fasene forbedres, og at prosessene forankres politisk og administrativt gjennom kommunens deltakelse. 

Utover medlemmene fra Comfort Gruppen SA, består ressursgruppen av representanter fra: 

 

  • Samfunn- og næring, Sauda kommune 

  • Helse- og omsorg, Sauda kommune

  • Planavdelingen, Sauda kommune

  • Sanitetsforeningen i Sauda 

  • Funksjonsnedsettes Råd, Sauda kommune 

  • Næringsforeningen Sauda Vekst 

 

En søknad om finansering av et hovedprosjekt er under arbeid.

D Fra gaten2.jpg
E Innvendig.jpg

Samarbeidspartnere

sauda-vekst-.png

Sauda Vekst AS

levalogo.png

LÉVA Urban Design

norconsult.webp

Norconsult

bottom of page